Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy

Sistemes de gestió


Digitalitza i agilitza processos

Què fem?

Software a mida per la teva empresa


Què necesites?

Tria els mòduls i les funcions que necesites. Desde petits mòduls per a generació de pressupostos o la creació automàtica de factures en pdf fins a un complet ERP amb tot tipus de mòduls integrats. Paga només per allò que necesites. Sense cost fixe de mateniment.

Sempre al millor preu

Gran varietat de mòduls, amb el preu més ajustat. Mòduls per a control de stock, traçabilitat de processos, generació de pressupostos en pdf, creació automàtica de factures en pdf, comptabilitat, registre horari, base de dades, fitxes de clients/productes, exportació de dades en pdf/excel, formularis per a processos de fabricació, etc.
Demanar pressupost

Digitalitzem el teu procés

Si tens un procés molt específic, fem un mòdul especial a mida de les teves necessitats per poguer-lo digitalitzar i agilitzar. Analitzem el teu projecte, pas a pas i busquem quines millores es poden aconseguir digitalitzan-lo. Pasat al mon de l'empresa 2.0, de la nostra mà. Solicitar proposta